Toiminta-ajatuksemme

Toiminta-ajatuksemme

Alueiden kehittämisessä on kysymys hallittavuudesta, arvoista ja muutoksesta. Alueiden kehittämisen perusta on strategian ja vision luominen tietylle rajatulle alueelle tai kehityskohteelle. Tämä tahtotila määrittää tulevat toimenpiteet ja linjaa kehityssuunnan.

Jokaisella alueella on omat vahvuutensa ja omaleimaisuutensa – ne pitää hyödyntää vetovoimaksi. Hyvät ideat jalostuvat konkretiaksi ja vahvistavat osaltaan alueen elinvoimaa. Joviko Oy auttaa strategian luomisessa, vision määrittämisessä sekä idean jalostamisessa.

Alue- ja kiinteistöstrategian toteuttamiseen tähtäävät kehitysprojektit hyödyntävät erityisosaamista. Hyvät, toteutuskelpoiset ideat ja hankkeet vaativat koordinointia ja yhteistyökumppaneita. Nykyaikaisen rakentamisen lähtökohtana on kumppanuusrakentaminen. Me toimimme kumppanuuksien kokoajana.

Markkinointi on keskeinen osa rakennuttamisen liiketoimintakonseptia. Autamme löytämään oikeat kohderyhmät ja luomaan markkinointiviestintään tarvittavat elementit.

Joviko Oy on perheyhtiö, jonka toimijoiden monipuolinen kokemuspohja antaa vahvan panoksen tulokselliseen kehitystoimintaan ja joustavaan kumppanuuteen. 

Yhteistyökumppaneitamme on mm. Patio Group Oy, www.patioterassit.fi .